Bokningsvillkor

Förfrågan
Förfrågan skickas via vår hemsida, alternativt via telefon.

Erbjudande
Vi skickar tillbaka ett erbjudande om ett paket för den aktuella perioden.

Accept
Om erbjudandet accepteras, betalas en bokningsavgift om 500:-/person senast 7 dagar efter erbjudandet har lämnats. Observera att bokningen inte är bindande före vi erhållit betalning.

Vid bokningar närmare än 21 dagar före avresa, betalas bokningsavgiften omgående.

Slutlikvid
Slutlikviden (paketets totala kostnad minus bokningsavgift) betalas senast 10 dagar före paketets början.

Avbokningsregler
Vid avbokning senast 5 dagar före paketets början, återbetalas ev slutlikvid. Bokningsavgiften återbetalas ej.

Vid avbokning senare än 5 dagar före paketets början, återbetalas ingen del.

Om vi inte är överens vid en avbokning
Rekommenderar vi att du kontaktar konsumentombudsmannen i din hemkommun